Časový harmonogram Zavřít verzi pro tisk

Čtvrtek 11. 11. 2004

 
Registrace účastníků 8:30 - 10:00
Prezentace publikací nakladatelství VUTIUM 8.30 - 10.00
Zahájení (organizační pokyny) 10:00 - 10:30
Plenární přednášky 10:30 - 12:30
Společná fotografie 12.30
Oběd 12:45 - 14:00
Jednání v sekcích 14:00 - 15:00
Přestávka na občerstvení 15:00 - 15:30
Postery - prezentace posterových příspěvků za účasti autorů 15:30 - 16:00
Jednání v sekcích 16:00 - 17:00
Ubytování 17:00 - 18:15
Odjezd autobusem na společenský večer 18.15
   

Pátek 12. 11. 2004

 
Jednání v sekcích 9:00 - 10:30
Přestávka na občerstvení 10:30 - 11:00
Jednání v sekcích 11:00 - 12:00
Závěr konference 12:00 - 12:30
Oběd 12:30 - 13:30
Exkurze na vybraná pracoviště VUT 13.30