Přijaté příspěvky - Sekce 5 Zavřít verzi pro tisk

Název sekce: Fyzikální vzdělávání
Garant: RNDr. Pavel Dobis, CSc., e-mail: dobis@feec.vutbr.cz

Autoři Název
Bílková Jana, Pazdera Luboš ABOUT COMPUTER MODELING AND SIMULATIONS IN PHYSICS EDUCATION
Doložílek Miroslav, Pilch Jan, Ryndová Anna WWW Technology in the Laboratory Measurement
Čermáková Eleonora Jan Horký ELM Fields on the Czech Railways
Gottvald Aleš UBIQUITOUS EXPONENTIAL FAMILY VS EDUCATIONAL ASPECTS OF INTERDISCIPLINARY PHYSICS
Hockicko Peter The Computer Supported Teaching and Studying Physics
Hofmann Jaroslav, Uhrová Helena, Burešová Božena New Methods of Teaching in Physics Laboratories within the Framework of Structured Study at ICT Prague
Holá Karla, Holá Olga, Halusková Soňa USAGE OF COACH AT SECONDARY SCHOOLS AND TECHNICAL UNIVERSITIES
Holubová Renata THE INTERNET AND TEACHING PHYSICS
Hradilová Eva E-LEARNING JAKO SOUČÁST VZDĚLÁVACÍHO PROCESU NA UFYZ FEKT VUT
Jelen Josef Nový předmět o determinismu, chaosu a evoluci
Kheilová Milena, Zdražil Vladimír SOME THOUGHTS ON THE COURSE PHYSICS II FOR BACHELORS
Komárek Miroslav, Schwarz Rudolf THE PREPARING OF THE PHYSICS COURSE FOR THE BC STUDIES AT UO IN THE ENVIRONMENT OF THE E-LEARNING
Malá Zuzana, Nováková Danuše, Hochman Jiří Laboratory Exercises Support - Knowledge Tests
Nováková Danuše, Malá Zuzana, Polcar Tomáš Laboratory Exercises in Bachelor Study at Faculty of Transportation Sciences of CTU
Obdržálek Jan Musical Acoustics - the Bridge between the Art and the Science
Obdržálek Jan "Physics for the other" - other lecture, other exams?
Ožvoldová Miroslava a kol. E-Physics – the First Electronic Textbook
Ožvoldová Miroslava, Červeň Ivan, Budinský Ján New Approach on Teaching Introduction into Engineering Physics
Spousta Jiří, Dub Petr, Kalousek Radek, Zlámal Jakub, Průša Stanislav PHYSICS DISTANCE EDUCATION ON INSTITUTE OF PHYSICAL ENGINEERING, BUT
Svobodová Jindřiška The Effects of Material Concept for Low Energy Building
Vižďa František TEACHING OF PHYSICS IN MILITARY ACADEMY IN BRNO
Vybíral Bohumil Physics Cognition of World and Physics Education - Fyzikální poznávání světa a vzdělávání ve fyzice
Weiter Martin, Salyk Ota, Šormová Hana E-LEARNING IN PHYSICS TEACHING
Wilfert Otakar Photonics and paradigm of present-day science and teaching
Zagyi Barnabáš, Hlaváčová Júlia, Kovaľaková Mária, Ziman Ján E-LEARNING IN PHYSICS EDUCATION