Přijaté příspěvky - Sekce 3 Zavřít verzi pro tisk

Název sekce: Fyzika plazmatu
Garant: RNDr. Milada Bartlová, Ph.D., e-mail: bartlova@feec.vutbr.cz

Autoři Název
Aubrecht Luděk, Koller Jan, Kříha Vítězslav, Píchal Jan PET AND PTFE MODIFICATION BY DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE
Aubrecht Vladimir Plasma Technology - State of the Art
Bartlová Milada, Coufal Oldřich Influence of electron attachment on kinetic composition of SF6-arc plasma
Ficker Tomáš, Benešovský Petr Electrification by walking
Ficker Tomáš, Kapička Vratislav, Macur Jiří, Slavíček Pavel, Benešovský Petr Electrostatic microdischarges
Gregor Jan, Jakubová Ivana, Mendl Tomáš, Šenk Josef Computation of mass concentration radial profiles in the free plasma jet
Kubart Tomáš, Novák Rudolf, Valtr Jan Numerical study of the magnetron target erosion pattern
Lázničková Ilona Srážkové integrály ve výpočtu konduktivity plynné směsi