Přijaté příspěvky - Sekce 2 Zavřít verzi pro tisk

Název sekce: Procesy v nerovnovážných nelineárních systémech
Garant: Doc. RNDr. Marian Štrunc, CSc., e-mail: strunc@feec.vutbr.cz

Autoři Název
Andres Jan Testing the significancy of control parameters: fractal theory approach
Ficker Tomáš Multifractal formalisms and their partition sums
Ficker Tomáš Fractality of Lichtenberg figures and viscous fingers
Gottvald Aleš GENERALIZED ENTROPIES: A FANCY MISCONCEPTION OR SOME NEW PHYSICAL INSIGHT?
Jelen Josef Spojité, diskretní, nahodilé... Souvislosti deterministického chaosu.
Macur Jiří Irreversibility in Conservative Dynamic Systems
Milena Kheilová Nonextensive statistical mechanics revisited
Vybíral Bohumil The Experimental Research of Autothixotropy of Water
Zelinka Ivan Evolutionary Control of Deterministic Chaos
Zmeškal Oldřich, Buchníček Miroslav, Bednář Pavel Fractal Physics