Přijaté příspěvky - Sekce 1 Zavřít verzi pro tisk

Název sekce: Nedestruktivní testování v technické praxi
Garant: Doc. Ing. Lubomír Grmela, CSc., e-mail: grmela@feec.vutbr.cz

Autoři Název
Brzokoupil Vladimír, Vaněk Jiří Kazelle Jiří,Chobola Zdeněk Measurement of Low Frequency Noise of Silicon Solar Cells Part I
Chobola Zdeněk, Vaněk Jiří, Brzokoupil Vladimír, Hulicius Eduard, Šimeček Tomislav Measurement of Low Frequency Noise of 2,3 μm CW GaSb based Laser Diodes
El-Fakhri Salem Dielectric Properties of Butadiene Oligomers
Hockicko Peter, Bury Peter, Jamnický Miroslav, Jamnický Igor, Jurečka Stanislav The Investigation of Transport Processes in Ion Conductive Glasses Using Acoustical and Electrical Spectroscopy
Kameník Roman, Frk Martin TEMPERATURE DEPENDENCE OF DIELECTRIC PROPERTIES OF KRASOL
Koktavý Bohumil, Koktavý Pavel NOISE SPECTROSCOPY AND DIAGNOSTICS OF HIGH TEMPERATURE INSULATING MATERIALS
Koktavý Pavel, Koktavý Bohumil STUDY OF ELECTROMAGNETIC EMISSION IN SOLIDS
Kořenská Marta, Pazdera Luboš, Smutný Jaroslav, Manychová Monika DIAGNOSTICS OF SANDWICH PLATE WITH HOURDIS USING WAVE RESPONSE
Liedermann Karel, Frk Martin DIELECTRIC BEHAVIOUR OF HIGH-TEMPERATURE MICA INSULATION EXPOSED TO ELECTRICAL STRESS
Mikulková Petra, Kořenská Marta, Martinek Jan, Chobola Zdeněk, Plšková Iveta Application of frequency inspection to assessing the condition of fired roofing tiles manufactured using an old technology
Mikulková Petra, Plšková Iveta, Kořenská Marta, Martinek Jan, Chobola Zdeněk Concrete roofing tiles water absorption capacity and resonance frequencies
Navrátil Vladislav, Buršíková Vilma Depth Sensing Indentation - nové možnosti pro fyziku pevných látek
Pazdera Lubos, Smutny Jaroslav, Prouzova Petra FREQUENCY TESTING OF ROOF TILE
Petra Mikulková, Iveta Plšková , Marta Kořenská, Jan Martinek, Zdeněk Chobola, APPLICATION OF FREQUENCY INSPECTION TO ASSESSING THE FROST RESISTANCE OF CONCRETE ROOFING TILES MADE BY MANUFACTURER B
Skrbek Břetislav, Tomáš Ivan, Vokurka Lukáš, Stupakov Oleksandr LOCAL ADAPTIVE AND STANDARD MAGNETIC STRUCTUROSCOPY OF CAST IRON
Stryk Josef, Pospíšil Karel, Kořenská Marta UTILIZATION OF METHOD OF ACOUSTIC EMISSION TO CLASSIFY CONDITION OF PRESTRESSED CONCRETE GIRDERS
Štrunc Marian, Šikula Josef STOCHASTIC RESONANCE IN THE SOUND PERCEPTION PROCESS