Předseda konference Zavřít verzi pro tisk

Doc. Ing. Lubomír Grmela, CSc.

Vedoucí Ústavu fyziky
Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysokého učení technického v Brně
Technická 8, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 143 279
Fax.: +420 541 143 133
E-mail: ntf@feec.vutbr.cz, grmela@feec.vutbr.cz