Předseda Programového výboru Zavřít verzi pro tisk

Doc. RNDr. Marian Štrunc, CSc.

Ústav fyziky
Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysokého učení technického v Brně
Technická 8, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 143 396
Fax.: +420 541 143 133
E-mail: ntf@feec.vutbr.cz, strunc@feec.vutbr.cz