FEKT VUT v Brně
Anonymní uživatel
Hlavní stránka
Výbory
Program
Sborník
Kontakt
Fotoalbum

 

UFYZ FEKT VUT
Programový výbor konference Verze pro tisk

Předseda

Předseda:
Doc. RNDr. Marian Štrunc, CSc., FEKT VUT v Brně

Členové:
Doc. Ing. Július Cirák, CSc., FEL STU Bratislava
RNDr. Pavel Dobis, CSc., FEKT VUT v Brně
Prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc., FAST VUT v Brně
Doc. Ing. Igor Jamnický, CSc., EF ŽU Žilina
Doc. Ing. Ondřej Jiříček, CSc., FEL ČVUT Praha
Doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc., FP TUL Liberec
Prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc., FSI VUT v Brně
Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc., HGF VŠB-TU Ostrava
Prof. RNDr. Ing. Josef Šikula, DrSc., FEKT VUT v Brně
Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc., FEKT VUT v Brně
Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc., FAV ZČU Plzeň
Doc. RNDr. Barnabáš Zagyi, CSc., FEI TU Košice

 

Správce stránek