Zavřít verzi pro tisk

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav fyziky

 

Vás zve na 2. konferenci

 

NOVÉ TRENDY VE FYZICE 2004

NEW TRENDS IN PHYSICS 2004

 

BRNO

11. – 12. listopadu 2004

 

Záštitu nad konferencí laskavě převzal

Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., děkan FEKT VUT v Brně