Intranet Ústavu fyziky FEKT VUT v Brně Zavřít verzi pro tisk

Ústav fyziky
Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysokého učení technického v Brně

 
Technická 3058/10
616 00 Brno
Česká republika
tel: +420 541 143 391
fax: +420 541 143 133
e-mail: ufyz@feec.vutbr.cz