Fyzikální praktikum BFY2 - opakující Zavřít verzi pro tisk

Studenti tohoto předmětu, kteří získali v minulosti zápočet z laboratorního cvičení (Fyzikálního praktika), mohou požádat o uznání tohoto laboratorního cvičení. V případě uznání cvičení je jim uznáno i zde získané bodové hodnocení.

Chcete opakovat Fyzikální praktikum?

Zvolte možnost:*

Ano, chci opakovat Fyzikální praktikum.
Ne, chci si nechat Fyzikální praktikum uznat.

Login:*
Jméno:*
Příjmení:*
Současný ročník:
Akademický rok absolvování FP: (vyplňte pouze pokud chcete praktikum uznat).
Absolvovaný předmět: (vyplňte pouze pokud chcete praktikum uznat).
Získané bodové hodnocení: (vyplňte pouze pokud chcete praktikum uznat).

*Povinné položky

Pokud neopakujete, tento formulář nevyplňujte!